ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ?

Поделись мнением о сайте

Законы о домашнем насилии

 

І. Конституция Украины. Самый главный Закон нашей страны устанавливает, что:

 • Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» (cтатья 21).
 • «Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості» (cтатья 23).
 • «Кожна людина має невід’ємне право на життя» (статья 27).
 • «Кожен має право на повагу до його гідності» (статья 28).
 • «Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність» (статья 29).

ІІ. Уголовный кодекс. Любой — даже самый близкий — человек, прибегая к насилию, совершает уголовное преступление, и его действия подпадают под регулирование Уголовного кодекса Украины. В Кодексе нет отдельной статьи «насилие в семье», но ответственность за него устанавливается целым рядом статей в зависимости от вида насилия:

 • «Розбещення неповнолітніх» (статья 156)
 • «Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей» (статья 164)
 • «Умисне вбивство» (статья 115)
 • «Доведення до самогубства» (статья 120)
 • «Умисне тяжке тілесне ушкодження» (статья 121)
 • «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» (статья 122)
 • «Умисне легке тілесне ушкодження» (статья 125)
 • «Побої і мордування» (статья 126)
 • «Катування» (статья 127)
 • «Погроза вбивством» (статья 129)
 • «Залишення в небезпеці» (статья 139)
 • «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані» (статья 136)
 • «Використання малолітньої дитини для зайняття жебрацтвом» (статья 150-1)
 • «Зґвалтування» (статья 152)
 • «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом» (статья 153)
 • «Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості» (статья 155)
 • «Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків» (статья 165)
 • «Злісне невиконня обов’язків по догляду за дитиною, або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування» (статья 166)
 • «Умисне знищення або пошкодження майна» (статья 194)
 • «Погроза знищення майна» (статья 195).

ІІІ. Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Знание этого закона поможет тебе понять, как действовать при обращении в суд и общении со следственными органами. Прочитай ст. 97 внимательно. Именно она устанавливает обязанности милиции по отношению к пострадавшим от домашнего насилия.
Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду
Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, які не підлягають їх віданню. По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень:
1) порушити кримінальну справу;
2) відмовити в порушенні кримінальної справи;
3) направити заяву або повідомлення за належністю.
Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на заявника.
Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.
Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і на неї може бути принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, передбачених статтями 177, 178 і 190 цього Кодексу.

ІV. Кодекс Украины об административных правонарушениях. В этом Кодексе есть статья 173-2, которая называется «Вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми». Статья содержит очень важное определение насилия: под ним понимаются не только физические действия, но и действия, наносящие нам психологический или экономический ущерб.
«Вчинення насильства в сім'ї, тобто умисне вчинення будь-яких дій фізичного, психологічного чи економічного характеру (застосування фізичного насильства, що не завдало фізичного болю і не спричинило тілесних ушкоджень, погрози, образи чи переслідування, позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна або коштів, на які потерпілий має передбачене законом право тощо), внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров'ю потерпілого, а так само невиконання захисного припису особою, стосовно якої він винесений, не проходження корекційної програми особою, яка вчинила насильство в сім'ї, – тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, – адміністративний арешт на строк до п'яти діб.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, – тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, – адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб».

V. Закон Украины «Про попередження насильства в сім’ї».

VI. Порядок розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу. Стоит прочитать и этот документ. Он поможет тебе лучше понять, что и как должен делать участковый инспектор милиции.

Другие нормативно-правовые акты, о которых следует знать

 

http://ostanovimnasilie.org.ua/